JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Účast JML Industry na konferenci o technologických inovacích v čistění odpadních vod – zpráva

21.09.2016

Ve dnech 14 – 16 září 2016 v Gdańsku se konala konference „Inovační technologie v čistění odpadových vod – možnosti a směry”.

Organizátorem konference byla Gdańska Fundacja Wody, která již dlouhé roky se specializuje na semináře, školení a konference na téma odpadových vod. Všechny školení a semináře organizované GFW charakterizuje vysoká technická úroveň. Tentokrát to bylo tak jistě.
Přednášejícími byli zástupcové vysokých škol a specialisti pro oblast provozovaní čistírny odpadních vod s dlouholetými zkušenostmi. Přednášky vyvolávali diskuse, zúčastnění si vyměňovali své zkušenosti a připomínky ohlédne přiblížených problémů. Mnoho přednášek se týkalo technologie anammox, kterou začalo využívat několik objektů v Polsku pro vodu odkapanou ze zařízení na odvodňování kalů. Část přednášek se týkala otázky opětovného využívání fosforu pocházejícího z kalů a odstraňováni mikroznečistění, které se stávají stále větší zátěží pro životné prostředí.
Zástupce JML Industry mluvil o řešeních v oblasti automatiky a ovládaní které dovolují optimalizovat některé procesy probíhajíce v čistírnách odpadních vod, zejména při použití algoritmů umělé inteligence.

Všem zúčastněným děkujeme za pozornost, dotazy a zájem o naší nabídku.

konferencja2 konferencja1 konferencja