JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

Zavedení systému atl v ČOV Bełchatów

21.12.2016

Právě se ukončila implementace systému atl, který optimalizuje provzdušňovaní odpadní vody v ČOV Bełchatów.

Jde o inteligentní, adaptivní řešení, které na základě on-line ověřeni jednotlivých parametrů procesu čištění odpadních vod, řídí příslušné technologické zařízení.

Momentálně instalace, v rámci implementovaného systému, má tyto vlastnosti:

– dynamické určováni požadované hodnoty kyslíku na základě naměřených hodnot amoniakálního dusíku při výstupe z reaktorů a v souvislosti s tým regulace přívodu vzduchu,

– dynamické určováni požadovaného tlaku v sběračů vzduchu a v souvislosti s tým příslušné, optimální řízeni provozu dmychadel a míry otevřeni uzavíracích klapek,

– řízeni vnitřní recirkulace, podle koncentraci dusičnanů,

– určuje strategii provzdušňovaní odpadni vody podle sazby za dodávku elektřiny, které výška se mění v průběhu dne.

 

Řešení bylo implementované ve velmi krátké době (6 týdnů od podepsaní smlouvy). Momentálně je vidět prvé pozitivní výsledky fungovaní systému.

 

ČOV Bełchatow řídi společnost Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. [s.r.o.] v Bełchatowie. Čistírna je mechanicko-biologická s technologií aktivovaného kalu, s návrhovým průměrným průtokem 13.000 m3/d.

Více podrobných informací o čistírně: http://wodkan-belchatow.pl/spolka-wodkan/oczyszczalnia-sciekow/

os-belchatowatl_belchatow