JML-diving

Menu
MENU

Energetický audit

Než složíme zákazníkovi jakoukoli obchodní nabídku, provádíme zdarma analýzu procesů nitrifikace / denitrifikace z pohledu správného monitorování procesu, systému řízení provzdušňování, řízení a měření čištěných odpadních vod, hodnocení provzdušňovacího systému a použitých energetických tarifů. Tato analýza se provádí zcela zdarma bez jakýchkoliv závazků. Jejím výsledkem je zpráva, která ukazuje na možnosti modifikace procesu nitrifikace / denitrifikace za účelem snížení nákladů na spotřebu elektrické energie.