JML-diving

Menu
MENU

Monitorování a řízení

Všechny instalace jsou připojeny na dálkové centrum dozoru. To umožňuje rychlé vykrytí potenciálního problému a jeho rychlé vyřešení.

Na přání zákazníků nabízíme také dálkové řízení instalace ve zvolené oblasti např.. parametrů očištěné odpadní vody nebo spotřeby energie či chemikálií. Tehdy v rámci uzavřené smlouvy naši pracovníci spravují platformu se zaměřením na dosažení parametrů očištěných odpadních vod nebo konkrétní spotřeby energie. To nijak nepřekáží normální práci ČOV, soustřeďujeme se pouze na dosažení očekávané hladiny parametrů – umožňuje to pracovníkům ČOV soustředit se na povinnosti, kterými se dosud zabývali. Tuto službu si často vybírají zákazníci, kteří očekávají, že na začátku během několika měsíců dodavatel technologie vezme na sebe odpovědnost za očekávané parametry, do doby dokud jeho pracovníci získají zkušenosti a dovednosti při obsluze zařízení. V případě, kdy naše firma je zodpovědná za používání systému, pak jsou vždy součástí smlouvy příslušné kvalitativní podmínky (SLA).