JML-diving

Menu
MENU

SISLtech

logo sisltechPotřeba energetické optimalizace čistíren odpadních vod již byla uznána v roce 1999, když tři profesoři z katedry chemického inženýrství na Univerzitě Gironě a dva z oddělení znalečného a strojového inženýrství na Technické univerzitě v Katalánsku začali pracovat na řízení procesů čištění odpadních vod. Skupina vědců začala několikaleté studium procesů, které probíhají při čištění odpadních vod z hlediska optimalizace spotřeby energie. Při práci si všimli, že je zde velký potenciál pro zlepšení a optimalizaci složitých procesů, které probíhají v komunálních čistírnách odpadních vod.

V této souvislosti se začaly práce , které dříve byly nepoznané , nad nástrojem zvaným SAD ( Decision Support System ) nebo EDSS ( Environmentální systémy pro podporu rozhodování ) . Tyto nástroje umožňují integrovat empirické poznatky získané během mnoha let práce , do matematického modelu používaného pro simulaci a optimalizaci s novými nástroji , které pocházejí z poměrně vzdálené vědní oblasti , kterou je umělá inteligence . Proces vytvoření řešení zabral mnoho let intenzivního výzkumu , pro vytvoření Systému pro podporu rozhodování . Ve spolupráci s řadou různých výzkumných skupin specializujících se na umělou inteligenci , po mnoho disertačních pracích a výzkumných projektech a spoluprací s firmami vzniklo řešení, které by mělo poskytnout vysoký potenciál pro optimalizaci čistírny . Jako výsledek , tým vědců vyvinul inteligentní systém pro optimalizaci energie – jediný na trhu tak univerzální na základě důkladného výzkumu .

Vzhledem k velkému potenciálu a unikátnosti řešení, pět vědců se rozhodlo vytvořit podnik, který měl za úkol implementovat vyvinuté řešení. Proto v roce 2003 je založena firma SISLtech – Sanejament Intelligent, SL z produktem ATL (voda v jazyce Aztéků). Během následujících let byl systém ověřován na typických instalacích. Ale až v roce 2009, vstupem do společnosti nového vlastníka a pohybem kapitálu došlo k rychlému rozvoji firmy.

V posledních letech, tato nová profesionální struktura umožnila realizaci více než 100 instalací v čistírnách odpadních vod s různými průtoky a s různými konfiguracemi – kde byli vždy dosahnutí zadané cíle v oblasti úspory energie. Rozsáhlé zkušenosti společnosti, spolu s velkým počtem dokončených projektů umožnily firmě SISLtech se stát lídrem na trhu v oblasti optimalizace a dosahování úspor v čistírnách odpadních vod a rozvýjajú nové systémy řízení využívány iv jiných oblastech než v ČOV.

SISLtech má výzkumné a vývojové oddělení, které neustále pracuje na inovacích a zlepšení služeb a produktech, které společnost nabízí. Kromě toho toto oddělení také pracuje na výzkumu a vývoji nových služeb a produktů.

V súčastnsti to jsou:

• Návrh a vývoj inteligentních systémů na podporu prevence, detekce a řízení problematických situací, které mohou nastat během procesu čištění vody a odpadů.

• Návrh a rozvoj pokročilých řídicích systémů pro zajištění řádného fungování systémů čištění vody a odpadu.

• Návrh a vývoj moderních řídicích systémů pro optimalizaci spotřeby energie v procesu úpravy vody a odpadu.

• Návrh a vývoj systémů pro podporu rozhodování (DSS) pro integrované a centralizované řízení procesů sběru, zpracování a regenerace odpadních vod.

• Návrh a vývoj systémů pro podporu rozhodování na řízení rizika a optimalizace procesů v živých vodních systémech.

• Optimalizace anaerobního vyhnívání kalu a kogenerace bioplynu.

Výzkumné úsilí vede k neustálému zlepšování našich výrobků a k zavádění nových řešení.