JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Systém atl

Základní funkce systému atl:
• Sběr a zpracování informací získaných z procesu čištění odpadních vod.
• Diagnostika procesů čištění odpadních vod.
• Identifikace příčin zjištěných problémů.

více

Pomocné systémy

Systémy měření

Aby bylo možné správně nastavit systém, je nezbytné, aby zařízení bylo vybaveno vhodnými měřicími systémy. V závislosti na vybraných prvků systému, po energetické analýze av závislosti od stávajících zařízení, poskytujeme systémy, které měří obsah amoniaku (amoniak rozpuštěný), kyslík, dusičnany, zákal, tlak v potrubí, REDOX potenciál, průtok atd.

více

Energetický audit

Než složíme zákazníkovi jakoukoli obchodní nabídku, provádíme zdarma analýzu procesů nitrifikace / denitrifikace z pohledu správného monitorování procesu, systému řízení provzdušňování, řízení a měření čištěných odpadních vod, hodnocení provzdušňovacího systému a použitých energetických tarifů.

více

Poradenství

Naše zkušenosti s mnoha ČOV a odborná příprava našich výzkumných pracovníků nám umožňuje vždy najít optimální řešení pro každou čistírnu odpadních vod – zajistíme lepší řízení procesů, úsporu elektrické energie a chemikálií, správnou kvalitu očištěné vody.

více

Kogenerace a výroba bioplynu

Jiné systémy-využívané při procesech kogenerace, vyhnívání a výrobě bioplynu

více

Monitorování a řízení

Všechny instalace jsou připojeny na dálkové centrum dozoru. To umožňuje rychlé vykrytí potenciálního problému a jeho rychlé vyřešení.

více

Servis

Komplexní systém řízení, jako každé technické řešení vyžaduje pravidelnou kontrolu a servis.

více