JML-diving

Menu
MENU

Optimalizace ČOV

Moderní podniky působící v oblasti čištění odpadních vod musí téměř neustále vylepšovat procesy probíhající na ČOV. Na jedné straně čelí omezením, které stanovují ekologická povolení, množství a složení odpadních vod a jejich časový rozklad a na druhé straně je vyžadován nepřetržitý proces úspory energie a to v souladu se získanými povoleními. Odpovědí na takovou potřebu je systém atl – je diný systém na trhu na komplexní racionalizaci řízení čištění odpadních vod při vysoké energetické účinnosti.