JML-diving

Menu
MENU

Základní funkce systému

Základní funkce systému atl:

• Sběr a zpracování informací získaných z procesu čištění odpadních vod.

• Diagnostika procesů čištění odpadních vod.

• Identifikace příčin zjištěných problémů.

• Navrhovaný akční plán:

– Řízení problémových situací

– Optimalizace procesů čištění odpadních vod

– Optimalizace spotřeby a výroby energie

• Automatické řízení regulačních smyček v čistírnách odpadních vod v reálném čase.