JML-diving

Menu
MENU

Unikátní systém – co nás odlišuje

• Zaručená úspora elektrické energie – až 50% při primárních energetických účtech – minimálně 10%!

• Úspora chemikálií

• Návratnost investice – už od 6 měsíců

• Optimalizace a zvýšení efektivity čištění

• Zvýšení propustnosti odpadních vod, bez investice do infrastruktury

• Zaručená kvalita vyčištěných odpadních vod

• Možnost instalace v každé ČOV – bez ohledu na stavbu

• Výrobek je integrován s automatizačním systémem – s plnou možností jeho opomenutí v případě poruchy

• Moduly vybrané z pohledu největší úspory – zákazníkovi nabízíme pouze ty moduly, které mu zaručí největší úsporu

• Maximalizovat využití stávajícího vybavení a automatizačních systémů – integrace s jakýmkoliv druhem již existujícího zařízení

• Monitorování procesů a kvality vody

• Nepřetržité dálkové monitorování systému

• Mnohaleté zkušenosti