JML-diving

Menu
MENU

Systém Antras

Základní funkce systému ANTRAS:

• Sběr a zpracování informací získaných z procesu čištění odpadních vod.

• Diagnostika procesů čištění odpadních vod.

• Identifikace příčin zjištěných problémů.

• Navrhovaný akční plán:

– Řízení problémových situací

– Optimalizace procesů čištění odpadních vod

– Optimalizace spotřeby a výroby energie

• Automatické řízení regulačních smyček v čistírnách odpadních vod v reálném čase.

Systém se dodává spolu s potřebným serverem, pracujícím na základě systému Windows. Aplikace pro zákazníka systému atl se dodává vždy v jazyce klienta.

Spolu s dodávkou a instalací děláme i školení obsluhy. Systém atl je vždy konfigurován pro konkrétní instalaci – klient kupuje pouze ty moduly, které mu zajistí a nejúspornéjší nastavení.

Pro specifické instalace, kdy zákazník vyžaduje netypické řešení, instalujeme dodatečné moduly.

Srdce systému

Systém atl je vždy konfigurován pro konkrétní instalaci – klient kupuje pouze ty moduly, které mu zajistí a nejúspornéjší nastavení. Pro specifické instalace, kdy zákazník vyžaduje netypické řešení, instalujeme dodatečné moduly.

více

Modul shromažďování a správy údajů

Je to základní modul – vždy je dodáván zákazníkovi. Jeho hlavní funkcí je sběr dat z měření, automatických systémů a vnějších databází. Tento modul sbírá také systémové záznamy. Získané údaje jsou zpracovány filtračním modulem, za účelem zjištění a odstranění rušení a chyb.

více

Modul řízení

Hlavní úkol tohoto modulu je řízení procesů – zadané a skutečné hodnoty. Proces řízení probíhá v reálném čase. Tento modul spravuje regulační smyčky procesů čištění odpadních vod a přiděluje operační strategie definované uživatelem, pokud je systém v manuálním režimu nebo nabízí platformu, při automatickém režimu.

více

Modul dozoru

Modul dozoru používá model umělé inteligence a na základě heuristických poznatků vyhodnocuje procesy aplikovaného řízení a diagnostikuje stav čistírny odpadních vod.

více

Modul nutriEn

Modul pro zajištění vysoké kvality odpadních vod, co se týče bigénych látek a optimalizace spotřeby energie.

více

Modul Sica

Tento model slouží k optimalizaci spotřeby energie a to díky strategii výroby a dodávky vzduchu, na principu pokročilého řízení koncentrace kyslíku, tlaku, hodnot zadaných pro kyslík a tlak i tarifní energetické třídy. Optimalizuje se distribuce a výroba kyslíku při minimální spotřebě energie.

více

Modul cEn

Modul slouží k dosažení vysoké kvality očištěných odpadních vod z hlediska organických materiálů a optimalizace spotřeby energie. Určuje provzdušňovací strategii bioreaktoru založenou na principu řízení koncentrace kyslíku a zákalu, kterým se stanoví množství organického uhlíku v čištěných odpadních vodách obsažených v sekundární usazovací nádrži.

více

Modul sgEn

Modul sgEn slouží k monitorování procesů a spotřeby energie. Sleduje pracovní dobu a monitoruje zařízení a systémy použité v čistírně odpadních vod. Tento modul si zapisuje následující informace a podle toho odhaduje výrobu a spotřebu energie v závislosti na tarifu. Pomocí tohoto modulu je možné řídit průběh procesů na ČOV a podrobovat jejich analýze.

více

Modul podpory rozhodování

Systémový modul podpory rozhodování je zodpovědný za hromadění, integraci a zpracování výsledků dodávaných ostatními moduly; navrhuje akční plány.

více

Ostatní moduly

Platforma ANTRAS má také mnoho dalších modulů, které se neustále vylepšují podle potřeb zákazníka.

více