JML-diving

Menu
MENU

Modul cEn

logo cEn

Modul slouží k dosažení vysoké kvality očištěných odpadních vod z hlediska organických materiálů a optimalizace spotřeby energie.

Určuje provzdušňovací strategii bioreaktoru založenou na principu řízení koncentrace kyslíku a zákalu, kterým se stanoví množství organického uhlíku v čištěných odpadních vodách obsažených v sekundární usazovací nádrži.

Pomocí měření zákalu, modul mění množství vzduchu dodávaného do reaktoru v závislosti na potřeby.

Obecně můžeme říci, že tento systém zajišťuje potřebnou kvalitu očištěné odpadní vody, odstraňuje uhlík z odpadních vod (na úroveň, kterou chceme dosáhnout nebo na úroveň povolenou právními předpisy) a minimalizuje spotřebu energie.

modul cEn