JML-diving

Menu
MENU

Modul shromažďování a správy údajů

Je to základní modul – vždy je dodáván zákazníkovi. Jeho hlavní funkcí je sběr dat z měření, automatických systémů a vnějších databází. Tento modul sbírá také systémové záznamy. Získané údaje jsou zpracovány filtračním modulem, za účelem zjištění a odstranění rušení a chyb. Náležitě očištěná data jsou k dispozici ostatním systémovým modulům atl. Uživatel má možnost sledování historie údajů.

Modul shromažďování a správy údajů