JML-diving

Menu
MENU

Modul řízení

Hlavní úkol tohoto modulu je řízení procesů – zadané a skutečné hodnoty. Proces řízení probíhá v reálném čase. Tento modul spravuje regulační smyčky procesů čištění odpadních vod a přiděluje operační strategie definované uživatelem, pokud je systém v manuálním režimu nebo nabízí platformu, při automatickém režimu.

moduł kontroli