JML-diving

Menu
MENU

Modul dozoru

Modul dozoru používá model umělé inteligence a na základě heuristických poznatků vyhodnocuje procesy aplikovaného řízení a diagnostikuje stav čistírny odpadních vod. Tato ověřená inteligentní, integrační a vyvážená kontrola je vhodná pro každou čistírnu odpadních vod 24 hodin denně.

Modul dozoru nám umožňuje využít předešlé zkušenosti (jak pozitivně tak i negativně), odvolávajíce se na problémy, které vznikají v průběhu procesu, a umožňuje optimalzovať řešení, protože umožňuje opakované použití zvláštních poznatků o dané čistírně odpadních vod a výměnu zkušeností mezi pracovníky.