JML-diving

Menu
MENU

Modul sgEn

logo sgEnModul sgEn slouží k monitorování procesů a spotřeby energie.

Sleduje pracovní dobu a monitoruje zařízení a systémy použité v čistírně odpadních vod. Tento modul si zapisuje následující informace a podle toho odhaduje výrobu a spotřebu energie v závislosti na tarifu. Pomocí tohoto modulu je možné řídit průběh procesů na ČOV a podrobovat jejich analýze.

Modul může sloužit jako velmi užitečný nástroj pro sledování provozu zařízení. To může sloužit jako základ pro rozhodování v budoucí modernizaci a posoudit ziskovost závodu – bez ohledu na ostatní moduly.

sgEn