JML-diving

Menu
MENU

Modul Sica

Tento model slouží k optimalizaci spotřeby energie a to díky strategii výroby a dodávky vzduchu, na principu pokročilého řízení koncentrace kyslíku, tlaku, hodnot zadaných pro kyslík a tlak i tarifní energetické třídy. Optimalizuje se distribuce a výroba kyslíku při minimální spotřebě energie.

Funkce tohoto modulu je založena především na ovládání ventilů a tlaku v potrubí distribuce vzduchu. V první řadě je kontrolován stupeň otevření ventilu pomocí smyčky regulačního ventilu – měřič kyslíku. Další systém řízení je mezi: dmychadlo – detektor tlaku. Třetím prvkem tohoto modulu je řízení intervalů, kdy je potřebný maximální obsah kyslíku, založený na principu nejvíce otevřeného ventilu (při zachování minimálního tlaku).

Je třeba dodat, že při použití kaskádových systémů čištění je možné použít modul Sica, který monitoruje a řídí zařízení a je integrován se systémy NutriEN i CEn.

Upravuje požadované hodnoty v závislosti na kvalitě vody. Modifikuje také výkon zařízení v závislosti na aktuální ceny energie (řídí dmychadla, tlak v potrubích atd.).

modul sica