JML-diving

Menu
MENU

Zprávy

SOVAK 2013

28.11.2013

Ve dnech 5-6. listopadu 2013 společnost JML-INDUSTRY spolu s partnerem – SISLtech – se zúčastnila jako jeden z partnerů na konferenci SOVAK 2013 „Provoz vodovodů a kanalizací“, organizované v Olomouci.

SOVAK ČR je česká asociace firem a organizací, které působí v odvětví vodního hospodářství, zabývající se zásobováním vodou, úpravou vody a přijímáním odpadních vod, kanalizací a čištěním odpadních vod.

Kromě mnoha přednášek na aktuální problémy, kterým čelí český vodohopodársky průmysl a informacích o plánovaných změnách v české legislativě se účastníci mohli seznámit s nabídkou firem dodávajících zařízení a technologie pro tento průmysl.

Během dvoudenních jednání, společnosti SISLtech a JML-INDUSTRY představili českým zákazníkům platformu ALT tzn. inteligentní systém řízení čištění odpadních vod a optimalizaci spotřeby energie.

Účastníci konference měli možnost poslechnout si přednášku o tom, jak získat úsporu v čistírnách odpadních vod pomocí ATL platforem.

Děkujeme organizátorům a všem účastníkům, kteří se zúčastnili přednášky a navštívili náš stánek.