JML-diving

Menu
MENU

Poradenství

Naše zkušenosti s mnoha ČOV a odborná příprava našich výzkumných pracovníků nám umožňuje vždy najít optimální řešení pro každou čistírnu odpadních vod – zajistíme lepší řízení procesů, úsporu elektrické energie a chemikálií, správnou kvalitu očištěné vody.

Náš komplexní přístup nás odlišuje od jiných firem tím, že mnoho společností se zaměřují pouze na jeden segment naší nabídky – hledají jednoduchý způsob na úsporu nebo zlepšení, bez hloubkové analýzy procesů a výběru optimálního řešení.

Vždy volíme optimální řešení pro naše zákazníky, s přihlédnutím na krátkodobé i dlouhodobé výhody.

Typický rozsah poradenských služeb je realizován v následujících oblastech:

Výzkum pro optimalizaci komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod v problematické situaci.

Studie systémů čištění vody v problematické situaci, identifikovat příčiny a navrhnout technické řešení i optimalizovat provozní strategii.

Výzkum pro optimalizaci spotřeby energie v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod.

Studie o využívání energie s cílem určit procesní body, které mohou být upraveny tak, aby nám zaručili snížení spotřeby energie jakož i náklady na použitou energii.

Výzkum při optimalizaci komplexních systémů na úpravu vody.

Projektování, konfigurace, optimalizace, provoz a údržba čistíren odpadních vod na základě rozsáhlých technologií (např. stabilizační vodní plochy, umělé mokřady, zelené a pískové filtry pravidelně zaplavovány).