JML-diving

Menu
MENU

Kogenerace a výroba bioplynu

Jiné systémy-využívané při procesech kogenerace, vyhnívání a výrobě bioplynu

  • Rozšířené ovládání týkající se výroby bioplynu, průtoku kalu a zadaných energetických hodnot, které určuje strategii dodávek substrátů do fermentační komory za účelem optimalizace a maximalizace produkce bioplynu.
  • Rozšířené ovládání týkající se výroby bioplynu a zadaných energetických hodnot, které určuje strategii prac kogenerační instalace za účelem maximalizace výroby energie a přizpůsobení se potřebám podniku.