JML-diving

Menu
MENU

Servis

Komplexní systém řízení, jako každé technické řešení vyžaduje pravidelnou kontrolu a servis.

JML INDUSTRY disponuje vlastním servisem v Polsku. Kvalifikovaný servis JML INDUSTRY provádí instalační práce, pravidelné prohlídky případně eventuálně opravy. Služba je k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Sídlo servisu je v Katovicích, díky čemuž servis JML INDUSTRY je rychlý a snadno dostupný pro Polsko, Čechy a Slovensko. Sklad náhradních dílů se nachází v Tychách, což nám zaručuje snadnou dostupnost náhradních dílů.

serwis JML Industry

Servis komunikuje se zákazníky v jejich mateřském jazyce (polsky, česky a slovensky). Terénní pracovníci servisu jsou podporvaní projekčně technickou kanceláří, kde pracují inženýři chemie, ochrany životního prostředí, automatiky a elektroniky, informatiky, technologie a strojírenství. V případě vzniku mimořádných problémů jsou k dispozici pracovníci firmy SISLtech. Vysoké kompetence pracovníky servisu JML INDUSTRY umožňují rychlou a nezávislou reakci na potřeby uživatelů.

Servisní práce můžeme rozdělit do několika skupin:

• Práce instalačně-montážové – realizované během instalace zařízení;

• Pravidelné prohlídky – realizované v souladu s harmonogramem;

• Dálkové zásahy-realizované ihned dle reálných potřeb;

• Expresní zásahy – realizované ihned dle reálných potřeb, obyčejně v době 24-48 hodin v pracovní dny;

Veškeré servisní práce, které by byly nutné provést při problémech s instalací, se provádějí okamžitě, v nejkratším možném čase. Dálkové zásahy jsou realizovány nejčastěji v témže dni, naprotitomu práce, které vyžadují dojezd do sídla zákazníka v čase 24-48 hodin v pracovní dny. To nám umožňuje snížit prostoje na takovou míru, jakou nebylo možné dosáhnout, při tomto typu instalace.

Máme nepřetržitou službu na hlášení problémů a poruch a naše servisní auto je vybaveno potřebným nářadím a má s sebou všechny potřebné části do našich instalací. Po diagnostice poruchy přistupujeme k okamžité nápravě, bez zbytečných prostojů, způsobených obvykle čekáním na náhradní díly. Rychlý lokální mobilní servis zaručuje příchod k zákaznkovi v době ne delší než 12 hodin od přijetí hlášení.

V rámci našich služeb, každý z našich zákazníků již v základním balíčku dostane:

o Dálkové sledování instalace;

o Nelimitované telefonické a mailové konzultace;

o Dostupnost servisu 24/7/365;

o Okamžitý servis – bez dodatečných plateb za expres;

o Rychlý čas oprav – průměrně 24-48 hodin během pracovních dnů;

o Prodloužení záruky nad rámec standardní doby;

o Garantovaný čas odstraňování poruch a dostupnosti zařízení v roce (tzv. SLA);

o Instalace monitorovacího systému;

o Dostupnost pracovníků servisu pro potřeby zákazníka;

• Údržba softwaru

Protože práce na ČOV se neustále mění, tak i producent systému atl vydává nové verze softwaru, které umožňují nové funkce nebo odstraňují zjištěné chyby. Vrámci servisní smlouvy, během jejího trvání aktualizujeme platformu atl.

• Servis „ZERO“ nákladů

Je to unikátní servis, který nenabízejí jiní výrobci na trhu. Zahrnuje v ceně všechny náklady na provoz instalace, v tom materiály, které se přirozeně spotřebovávají, kromě nákladů na pracovníky obsluhující instalaci. Zákazníci, kteří se rozhodnou uzavřít s JML INDUSTRY smlouvu na servis „ZERO nákladů“ získají stálou cenu využívání zařízení během zadaného období, nezávisle na neočekávaných událostí. Pokud během trvání smlouvy na servis „ZERO nákladů“ bude nutné vyměnit jakoukoliv část instalace, děje se tak bez dalších poplatků.

Pro uživatele, kteří se nechtějí stresovat náklady na provoz a servis je to ideální řešení.

• Další specializované služby

Pokud daná instalace vyžaduje jiný netypický druh servisu (který není uveden v žádném z výše uvedených), připravíme individuální kalkulaci služeb a servisní podmínky je možné dohodnout přesně podle očekávání uživatele.