JML-diving

Menu
MENU

Pomocné systémy

Systémy měření

Aby bylo možné správně nastavit systém, je nezbytné, aby zařízení bylo vybaveno vhodnými měřicími systémy. V závislosti na vybraných prvků systému, po energetické analýze av závislosti od stávajících zařízení, poskytujeme systémy, které měří obsah amoniaku (amoniak rozpuštěný), kyslík, dusičnany, zákal, tlak v potrubí, REDOX potenciál, průtok atd.

Provozovnám, které nemají kompletní měřicí infrastrukturu dodáváme a servisujeme systémy různých firem např. HachLange.

Vzorová měřicí soustava se skládá z iontově-selektivní sondy, která slouží k online měření amoniaku a dusičnanů, spolu s vyměnitelnou náplní, kalibrovanou na místě, připojenou k převodníku. Sonda umístěná v bioreaktoru neustále monitoruje proces nitrifikace / denitrifikace a vysílá data do převodníku. Přenášená data jsou analyzovány a v závislosti na koncentraci amoniaku a dusičnanů se reguluje intenzivita provzdušňování.

Automatizační systémy

Vzhledem k tomu, že náš systém se integruje s automatizačním systémem, jsou zapotřebí vhodné komunikační přípojky pro výměnu dat a pro řízení provzdušňování. V závislosti od stávajících systémů vykonáveme jejich sloučení nebo rozšíření.

Charakteristickým rysem našeho řešení je nezávislost na platformě a vysoká provozní spolehlivost.

Můžeme se připojit na různé automatické systémy. Provedené přípojky můžeme kdykoliv deaktivovat, což nám zaručuje vysokou míru bezpečnosti řízení v případě poruchy na na řídicí platformě.